İŞKUR İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İŞKUR işsizlik maaşı, hizmet akdi ile bir işyerinde çalışmakta iken istek, yetenek, sağlık ve yeterliliği olmasına rağmen, herhangi bir kasıt unsuru bulunmaksızın işini kaybeden sigortalıların işlerini kaybetmeleri nedeniyle uğramış oldukları gelir kaybının bir süre için belirli bir ölçüde karşılanmasıdır. Güncel işsizlik maaşı şu şekildedir:

 • Son 4 ay asgari ücretle çalışan birey için ödenecek işsizlik ödeneği 1.015,59 TL’dir.
 • Son 4 ay 3.500 TL ile çalışan birey için ödenecek işsizlik ödeneği 1.389,37 TL’dir.
 • Son 4 ay 6.000 TL ile çalışan birey için ödenecek işsizlik ödeneği 2.031,19 TL’dir.

Ayrıca kefilsiz kredi veren bankalara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

İŞKUR işsizlik ödeneği süresi bulunmaktadır. Bu süre, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

İŞKUR, işsizlik ödeneğinden faydalanmanın koşulları bulunmaktadır. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları şunlardır:

 • Birey kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olmalıdır.
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekmektedir.
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak durumu aranmaktadır.
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir.

Ziraat Bankası Çiftçi kredisi paketlerini yazımız içerisinden öğrenebilirsiniz.

İşsizlik Ödeneğine Başvuru

İŞKUR işsizlik ödeneği başvuruları için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvurular İŞKUR birimlerine şahsen veya internet üzerinden alınabilmektedir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. Ayrıca işsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller

Alınan işsizlik ödeneğinin kesilmesi durumu olabilmektedir. İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller şunlardır:

 • İşsizlik ödeneği alırken İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma şartlarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödeneği kesilmektedir.
 • İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilmektedir.

One Reply to “İŞKUR İşsizlik Maaşı Ne Kadar?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir